HİZMET ŞARTLARI

Bu anlaşma, CityNet Telekom ve Müşteri arasındaki tam anlaşma ve anlayışı temsil eder ve diğer yazılı veya sözlü anlaşmaların yerini alır. CityNet Telekom web sitesinde yayınlanan bir bildirimde, bu hüküm ve koşulları değiştirebilir, bunları yükseltebilir ve/veya fiyatların yanı sıra sunulan hizmetleri durdurabilir veya değiştirebilir.

Bu sözleşmenin şartları uyarınca, CityNet Telekom’nin sunucularına bilgi yerleştirmeniz, bu sözleşmeyi okuduğunuzu ve anladığınızı ve burada yer alan şartlar ve koşullara bağlı kabul ettiğinizi gösterir. Bu şartların ve koşulların bağlayıcılığını istemiyorsanız, CityNet Telekom’nun sunucularına herhangi bir bilgi yerleştirmemeniz ve hesabınızı kapatabilmemiz için billing@citynethost.com adresindeki Faturalandırma Departmanımızı bilgilendirmeniz gerekir.

1. KULLANICI DAVRANIŞI
CityNet Telekom’nin hizmetleri yasaya uygun olabilir. CityNet Telekom, yerel yargı alanınız veya sizin ya da sitenizin tabi olabileceği herhangi bir yargı bölgesi için geçerli olabilecek yerel veya uluslararası yasaları ihlal eden bu hizmetlerin kullanımı kesinlikle yasaktır.
Hizmeti kullanırken şunları yapamazsınız:
A. başka bir kullanıcının Internet’i kullanmasını kısıtlamak veya engellemek;
B. suç teşkil edecek, hukuki sorumluluğa neden olacak veya yerel veya uluslararası
yasaları başka şekilde ihlal edecek şekilde herhangi bir iletimi teşvik etme dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, yasa dışı, tehdit edici, kötü, hakaret içeren, müstehcen, saldırgan, uygunsuz, pornografik, küfürlü veya başka şekilde sakıncalı herhangi bir bilgiyi yayımlama veya iletme, Mısır yasaları ve düzenlemeleri ve telif hakkı, ticari marka, ticari sır, kötüye kullanım ve suistimalle mücadele yasaları dahil olmak üzere fikri mülkiyeti koruyan yasalar dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, yerel veya uluslararası yasaları ihlal etmek;

C. Virüs veya diğer zararlı bileşenleri içeren herhangi bir bilgiyi veya yazılımı yayımlamak, yayınlamak, iletmek, çoğaltmak veya dağıtmak; Ticari amaçlarla hizmet aracılığıyla elde edilen tüm bilgileri, yazılımları veya diğer materyalleri yayınlamak, yeniden üretmek, dağıtmak veya herhangi bir şekilde bunlardan yararlanmak (bu tür bilgilerin, yazılımların veya diğer materyallerin sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilen durumlar dışında)
D.İstenmeyen e-posta (spam gönderme), açık proxy’ler, P2P, torrents sunucuları, Internet Relay Chat (IRC) botları /istemcileri/ sunucuları/ödül sahipleri kullanmak yasaktır. Sel basma, klonlama, kimlik sahtekarlığı, taciz veya başkalarının IRC’yi uygun şekilde kullanma yeteneğini engellemesi yasaktır. IRC üzerinden diğer kullanıcıları, reklamları ve spam gönderileri almak yasaktır. Bot’lar için komut ve kontrol kanalları olarak görev yapan IRC hizmetleri yasaktır.

2. TAZMİNAT
CityNet Telekom’yi tazmin etmeyi, savunmayı ve zararsız kalmayı ,CityNet Telekom, SAE veya herhangi bir başka tarafa zarar veren hizmet kullanımınızdan kaynaklanan dolaylı veya dolaylı olarak doğan herhangi bir sorumluluk, ceza, kayıp, zarar, masraf, avukatlık ücreti, Veya tarafların herhangi bir sınırlama veya istisna olmadan kabul ediyorsunuz. Bu tazminat ve zararsız sözleşme, etki alanı adı seçimi ve web sitesi içeriği dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hesabınızla ilişkili tüm sorunları kapsar.

3. REDDETME VEYA DURDURMA HİZMETİ

CityNet Telekom’nin takdirine bağlı olarak, herhangi birine hizmeti reddetme veya durdurma hakkını saklı tutar.  CityNet Telekom’nin kendi takdirine bağlı olarak, bu sözleşmedeki şart ve koşulların herhangi birini ihlal ettiğine inandığı herhangi bir davranış veya faaliyette bulunmanız durumunda, bildirimde bulunmadan hizmetin tamamına veya bir kısmına erişiminizi reddedebilir. CityNet Telekom üçüncü taraf sağlayıcılara hizmet, ürün veya bilgi bildirmekten veya bu tür bir devamsızlığın veya bildirim eksikliğinin yol açabileceği sonuçlardan sorumlu tutulamaz.

4. GARANTİ YOK
CityNet Telekom sunulan hizmetler için hiçbir garanti veya beyanda bulunmaz.
Hizmet, mülkiyet garantileri, ihlal olmaması veya ticarete elverişlilik veya belirli bir amaca uygunluk için zımni garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya zımni herhangi bir garanti olmaksızın, “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu gibi” sağlanmaktadır. CityNet Telekom veya temsilcileri veya çalışanları tarafından verilen hiçbir tavsiye veya bilgi garanti oluşturmaz. CityNet Telekom hizmetin kesintisiz veya hatasız olacağı veya hizmette erişilebilir herhangi bir bilgi, yazılım veya diğer materyalin virüslerden veya diğer zararlı bileşenlerden arınmış olduğu konusunda hiçbir garanti vermez.
CityNet Telekom hizmeti kullanımınızdan veya kullanamayaınızdan doğrudan, dolaylı, özel veya cezai hasarlardan veya üçüncü tarafların Web sitenize erişmek için hizmeti kullanmasından ,veya Internet’e veya herhangi bir bölümüne erişmek için, veya üçüncü tarafların, hizmet üzerinde veya aracılığıyla sağlanan bilgilere, hizmetlere veya ürünlere güvenmesi veya bunları kullanması, veya hatalardan, eksikliklerden, kesintilerden, dosyaların silinmesinden, hatalardan, kusurlardan, çalışma veya iletimde gecikmelerden veya performans arızasından kullanımınızdan veya kullanamayaınızdan kaynaklanan sorumlu tutulamaz. CityNet Telekom hizmeti veya veya herhangi bir şartı, koşullar , kurallar, politikalar, yönergeler veya uygulamalarından memnun değilseniz, tek ve seçkin çözümünüz hizmeti kullanmayı bırakmaktır.

5. Bilgi Kısıtlaması
CityNet Telekom’nin sunucularına bilgi yerleştirerek, bu tür bilgilerin tüm Internet kullanıcıları tarafından kullanılabileceğini anlarsınız ve CityNet Telekom’nin bu tür bilgilere erişimi sınırlama veya kısıtlama veya bu tür bilgileri telif hakkı ihlalinden koruma yolu yoktur. CityNet Telekom’nin sunucularını ve Internet’i kullanımınız için toplam sorumluluk ve risk size aittir. Tüm fikirlerin, tavsiyelerin, hizmetlerin ve diğer bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve yararlılığını ve CityNet Telekom veya genellikle Internet üzerinden sağlanan tüm ürünlerin kalitesini ve satılabilirliğini değerlendirmek tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

6. TANIMLAMA BİLGİLERİ
Bu hesabın kullanımından yasal olarak sorumlu kişi olarak en az 18 yaşında olduğunuzu kabul edersiniz. Kayıtlarımız için CityNet Telekom adını, posta adresini ve telefon numarasını vermeyi kabul edersiniz,ve bu bilgileri güncel tutma yükümlülüğünüz devam ediyor. Ayrıca, bize sağladığınız herhangi bir kredi kartının yetkili kullanıcısı olduğunuzu da kabul edersiniz ayrıca, olası herhangi bir hileli kredi kartı kullanımını tam olarak inceleme yükümlülüğümüzün bulunduğunu kabul edersiniz.

7. SİSTEMİN ÇALIŞMASI İLE GİRİŞİM YOK

Sistemin düzgün çalışmasını kötü veya kasıtlı olarak engellememeyi kabul edersiniz, kimlik belirleme prosedürlerini yenmek, yetkili olduğunuz erişim hakkı kazanmanın yanı sıra diğer müşterilerin hizmet kullanılabilirliğini, güvenilirliğini veya kalitesini olumsuz etkilemek de dahil ancak bunlarla sınırlı değildir. Ayrıca, yetkisiz erişim girişimi de dahil olmak üzere İnternet üzerinden erişilebilen diğer sistemlerin düzgün çalışmasını engellemeyi kabul edersiniz.
Bağlandığınız herhangi bir ağın veya hizmetin kabul edilebilir Kullanım Politikasını izlemesini kabul edersiniz. CityNet Telekom tarafından çevrimiçi olarak yayınlanan sistem politikalarına uyacağınızı kabul edersiniz. Bu ilkeler arasında her hesap türünde kullanılabilen hizmetler, belirli özelliklere yönelik kısıtlamalar ve CityNet Telekom’de hizmet kalitesini ve güvenilirliğini korumak ve artırmak için tasarlanmış diğer tüm politikalar yer alır. Gelecekteki tüm CityNet Telekom politika kararlarına uymayı kabul edersiniz.

8. GÜVENLİK
Hesabınızın güvenliğinin yalnızca sizin sorumluluğunuz olduğunu kabul edersiniz. Ayrıca, hesabınızın güvenliğinin herhangi bir şekilde tehlikeye girdiğini düşünüyorsanız, CityNet Telekom’yi derhal yazılı olarak, kayıtlı posta ile dönüş makbuzuyla CityNet Telekom EGS Blokları Sit. B2 Blok, Apt. No:12/1 Yeşilköy Mh., Atatürk Cad. Bakirköy, 34149 İstanbul, Türkiye’a bildireceksiniz. CityNet Telekom’ye doğru bir şekilde bildirilmediği için hesabınızın yanlış kullanım veya uzlaşması nedeniyle tamamen sorumlu tutulacaksınız. Hesabınıza herhangi bir üçüncü tarafla erişim sağlamayı veya paylaşmamayı kabul edersiniz, ve bu erişimin sağlandığı herhangi bir tarafın hesabınızı kullanmasından siz sorumlusunuz. Hesabınıza paylaşılan erişim sağlamak için kullanılabilecek hesabınızın belirli özelliklerinin (ör. FrontPage web’leri, ek FTP girişleri) üçüncü taraflara hizmetler satmak için kullanılmayabileceğini, kabul edersiniz, ve bu özellikleri kullanan herhangi bir tarafın eylemlerinden siz sorumlusunuz. Hesabınızla ilişkili olarak herhangi bir güvenlik ihlali meydana geldiğine inanıyorsanız CityNet Telekom’nin soruşturma ve çözüm bekleyen hesaba erişimi askıya alma hakkı olduğunu kabul edersiniz. CityNet Telekom’nin size satılan hizmetler de dahil olmak üzere hizmetlerimizin herhangi bir yönüyle ilgili her türlü hükümet veya yasal soruşturmada işbirliği hakkına sahip olduğunu kabul edersiniz.

9. VERİ YEDEKLEME
Hizmeti kullanımınız tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. CityNet Telekom hesabınızda bulunan dosyalardan ve verilerden sorumlu değildir. CityNet Telekom tarafından sağlanan ek yedekleme hizmetine abone olmadığınız sürece, aktarılan dosya ve veriler için tam sorumluluk kabul eder ve CityNet Telekom sunucularında depolanan tüm dosya ve verilerin uygun yedeklemesini sağlarsınız.

10. MALZEMELERİN İLETİMİ
İstenmeyen veya yasaklanmış reklam veya diğer taciz veya yasadışı materyalleri elektronik posta, Usenet gönderileri veya diğer Internet medyaları aracılığıyla iletmemeyi kabul edersiniz. CityNet Telekom  veya CityNet Telekom aracılığıyla alınan hizmetlere referans olarak verilen diğer hizmetlerin, genel olarak “spam” olarak adlandırılan ve başkalarına rahatsızlık veren i̇stenmeyen toplu postalar, göndermeler veya diğer etkinlikler için kullanılması kesinlikle yasaktır ve hizmetlerinizin derhal ve uyarı olmaksızın sonlandırılmasına neden olabilir ve Bu tür bir davranıştan kaynaklanan taraflardan, CityNet Telekom veya diğer taraflardan kaynaklanan hasarlardan tamamen siz sorumlu olursunuz.

11. ÖDEME
CityNet Telekom’dan alınan hizmetler için bu tür hizmetlerin sağlandığı süre öncesinde uygun ödeme yapmayı kabul edersiniz. Kurulum tamamlandıktan sonra tüm kurulum ücretlerinin iade edilmediğini kabul edersiniz. CityNet Telekom tarafından alınan hizmetleri iptal etme isteğiniz hakkında bilgilendirilmedikçe, bu hizmetlerin yinelenen şekilde faturalandırılacağına karar verdiniz.
Kredi kartıyla ödeme yapıyorsanız, ön ödemelerin otomatik olarak faturalandırılabileceğini ve ödeneceğini ve CityNet Telekom’un verilen karttan kaynaklanan tutarı herhangi bir zamanda uygulayabileceğini kabul edersiniz. Tüm CityNet Web Hosting planları 30 günlük para iade garantisi içerir. Herhangi bir nedenle hizmetinizden memnun değilseniz hesabınızı etkinleştirdikten sonraki 30 gün içinde veya bir sonraki teslim tarihinden önce iptal ederseniz tam geri ödeme alırsınız. Geri ödeme politikamız Domain Kaydı, Domain transferleri, yazılım lisans ücretleri (cPanel, DirectAdmin, Fantastico, Softaculous, LiteSpeed, RvSkin vb.), Domain Gizliliği veya dedicated IP, sunucu yönetimi, SSL, kredi kartı işleme ücretleri ve kurulum ücretleri gibi ek hizmetleri içermez. 30 gün sonra tam geri ödeme yapılmaz. Servisi iptal etmek için iptal isteği göndermeniz gerekir. 30 Günlük geri ödeme, bizimle önceden hosting hesabı olan müşteriler için geçerli değildir. Örneğin, bir VPS’ye kaydolduysanız ve 30 gün içinde geri ödeme talep etseniz ancak birkaç ay sonra tekrar kaydolmaya karar verdiyseniz para iadesi yapılmaz. 30 günlük geri ödeme politikasının bunu kötüye kullanımını dikkate alıyoruz. Ayrıca, sistem kaynaklarını (bant genişliği, cpu) yoğun şekilde kullanan ve hizmetle ilgili bir sorun olmasa bile para iadesi isteyen kullanıcılar için 30 günlük geri ödeme politikası geçerli değildir. Hizmet Şartlarımızı ihlal ettiği için CityNet Host tarafından iptal edilen/ sonlandırılen hesaplar, 30 gün sonra 30 günlük para iade garantisi veya kısmi geri ödeme için uygun değildir. Örneğin, hesabınız spam, yasa dışı etkinlik veya kabul edilemez içerik barındırması nedeniyle iptal edilirse para iadesi yapılmaz.

12. ÖNCEKİ SÖZLEŞMELER
Bu sözleşme, CityNet Telekom veya herhangi bir ajan veya temsilcisi ile yapmış olabileceğiniz yazılı, elektronik veya sözlü iletişimlerin yerini alır ve taraflar arasındaki tam ve toplam anlaşmayı oluşturur.

13. SERVİS KOLAYLIĞI
Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, diğer tüm hükümler tam olarak yürürlükte ve geçerli kalır ve söz konusu hüküm, yalnızca uygulanabilir hale getirmek için gerekli ölçüde yeniden oluşturulur.

14. GEÇERLİ KANUN, VE HİZMET
Bu anlaşma Mısır’ın yürürlükteki yasalarına tabidir. Müşteri, bu sözleşmeyle ilgili olarak, normal posta yoluyla, posta ücreti önceden ödenmiş olarak, Müşteri tarafından sağlanan en son adrese, işlemin servisini kabul eder.

15. ONAY
CityNet Telekom’nin sunucularına bilgi yerleştirerek ve bunları kullanmaya devam ederek, yukarıda belirtilen hüküm ve koşulları okuduğunuzu ve anladığınızı beyan ve onaylamış olursunuz.

 

Privacy Preferences
We use cookies to provide our services and for analytics and marketing. To find out more about our use of cookies, please see our Privacy Policy and Cookie and Tracking Notice. By continuing to browse our website, you agree to our use of cookies.